Restaurering & Dekormåleri
Restaurering sker med omtanke och försiktighet. Möbeln färdigställs till originalskick om så är möjligt. Vi tar givetvis hänsyn till dina önskemål.

Vid dekormålning, träådring, marmorering m.m. använder vi oss av gamla måleritekniker. Klicka på bilderna så kan du läsa om de olika tekniker vi använt.

a Tillbaka