Om Möbelverksta'n

Jag har utbildats under tre år på Vingaskolan i Malmö i möbelrestaurering, gammal måleriteknik och möbelsnickeri. Jag har sedan 1996 arbetat med tapetsering.

Jag har under några år ställt ut på Hammarlunda Konststall vid påsk www.hammarlunda.se.