Restaurering av stolar
Lagning av ryggar och omgjorda sitsar.
Omlimmade.
 Tillbaka