Stol
Detalj bildhuggeri av orangeristols överliggare.
 Tillbaka